úvodní stránka

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017/2018

6. 2. 2017 · Zařazeno v Aktuality

Aktualizovaná verze Elektronické podpory zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018 je zpřístupněna ode dne 1.2.2016  
Elektronické vydání přihlášky :  18.4 – 14.5.2017

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

  1. na internetové adrese:  www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
  2. vyzvednutí na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková nebo paní Hofbruckerová.
  3. vyzvednutí na naší mateřské škole :  19.dubna 2017 od 9.00 do 12.00 hod a 20. dubna 2017 od 13.00 do 16.00 hod v kanceláři školy

Kritéria k přijetí dítěte do MŠ: http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni
Sběr přihlášek :

15. května 2017 v době od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00

16. května 2017 v době od 9.00 do 14.00 v kanceláři školy

Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ  a spádových obvodech mateřských škol,
můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

  • Odpovědnému  pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva), doklad o bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
  • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
  • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy  doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!