úvodní stránka

Aktivity

Škola realizuje tuto rozšířenou nabídku::

 • Keramika (modelování a práce s keramickou hlínou)
 • Cvičení se SPORTÍKEM
 • Polodenní výlety se zaměřením na poznávání okolí
 • Školu v přírodě
 • Edukativně stimulační skupinky
 • Plavání v bazénu na Kraví hoře

V rámci spolupráce s rodinou nabízíme:

 • adaptační režim
 • otevřenost školy – volné vstupování do tříd, společné pobývání dětí s rodiči ve školce
 • „hovorové hodiny“ – sjednocování výchovného působení na dítě
 • možnost zapůjčení odborné literatury
 • besedy pro rodiče
 • společné akce
  • „Zavírání zahrady“ práce na zahrádce zakončená táborovým ohněm
  • „Zahrada radostí“
  • „Martinská slavnost“ s průvodem světlušek
  • „Mikulášská nadílka“
  • Posezení u stromečku
  • Návštěvy předškoláků v ZŠ
  • Beseda s psycholožkou a učitelkou ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků
  • Karneval
  • Ochutnávka zdravé výživy, beseda s odborníky – Den zdraví
  • Tvořivé dílny (podzimní vyrábění, společná příprava na vánoce, velikonoce)
  • „Den Země“ na školní zahradě
  • Pálení čarodějnic
  • Týden rodiny
  • Oslava Dne matek, ukázka práce s dětmi
  • Oslava Dne dětí
  • Rozloučení s předškoláky – „Poslední spaní“ ve školce
  • Společné výlety