úvodní stránka

O nás

Realizujeme vlastní projekt „PODPORA ZDRAVÍ V MŠ“, máme zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program. Od roku 1995 se škola zaměřuje ve svém výchovném úsilí na výchovu dětí nejen ke zdravému životnímu stylu, ale i ochraně životního prostředí, zajišťujeme logopedickou prevenci.

Našim záměrem je, aby od nás dítě odcházelo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů  po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech.

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM byla k 1.lednu 1996 zřízena městem Brnem, jeho městskou částí Brno – Střed, jako samostatná příspěvková organizace. Nachází se  v centru města Brna, na úpatí kopce Špilberk. V mateřské škole jsou děti rozděleny do tří tříd, ve dvou budovách. V budově ve dvoře se nacházejí třída AZELENÁtřída BŽLUTÁ. Třída CORANŽOVÁ je umístěna v nájemním domě v přízemí. Současná kapacita školy je 70 dětí. Děti jsou do věkově smíšených  tříd zařazovány s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Provozní doba školy je od 7.00 hod do 16.30 hod.

I přes to, že škola sídlí ve středu města, máme vhodné podmínky pro pobyt venku. K rozvoji pohybových aktivit dětí slouží velká školní zahrada se členitým terénem, vzrostlými stromy a dřevěnými herními prvky. Rozsáhlý park v těsné blízkosti, i nedaleká Kraví hora s množstvím zeleně, nám poskytují dostatečnou možnost pobytu v přírodě.

Stravu pro děti i zaměstnance naší školy dovážíme ze školní kuchyně Pellicova 4, máme zajištěn pitný režim, děti denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu.

Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti naší školy.