úvodní stránka

O nás

Realizujeme vlastní projekt „PODPORA ZDRAVÍ V MŠ“, máme zpracovaný vlastní Školní vzdělávací program. Od roku 1995 se škola zaměřuje ve svém výchovném úsilí na výchovu dětí nejen ke zdravému životnímu stylu, ale i ochraně životního prostředí, zajišťujeme logopedickou prevenci.

Naším záměrem je, aby od nás dítě odcházelo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů  po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na demokratických principech.

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM byla k 1.lednu 1996 zřízena městem Brnem, jeho městskou částí Brno – Střed, jako samostatná příspěvková organizace. Všechny tři třídy mateřské školy se nachází v historickém centru města. Sídlo mateřské školy je na ulici Údolní 9a, na úpatí kopce pod hradem Špilberkem, kde jsou umístěny dvě třídy. Třetí třída je od 1. září 2016 dislokovaná na adrese Biskupská 7, pod katedrálou sv. Petra a Pavla na Petrově.

Na ulici Biskupská 7  se nachází třída A – DUHOVÁ, v budově  na ulici Údolní 9 se nachází ve dvoře nájemního domu třída B – MODRÁ a v přízemí nájemního domu třída C – ORANŽOVÁ.

Současná kapacita školy je 76 dětí. Děti jsou do věkově smíšených  tříd zařazovány s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Provozní doba školy je na pracovišti Biskupská 7 v době od 7.30 hod do 16.30 hod, na pracovišti Údolní 9a v době od 7.00 – 16.30.

I přes to, že škola sídlí ve středu města, máme vhodné podmínky pro pobyt venku. K rozvoji pohybových aktivit dětí slouží dostatečně velké školní zahrady se vzrostlými stromy, dřevěnými herními prvky a členitým terénem. Rozsáhlé parky v těsné blízkosti i nedaleká Kraví hora s množstvím zeleně, nám poskytují další možnost pobytu v přírodě.

Stravu pro děti i zaměstnance naší školy dovážíme ze školní kuchyně Pellicova 4, máme zajištěn pitný režim, děti denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu.

Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti naší školy.