úvodní stránka

Kdo je ve školce pro Vaše děti

Duhová třída (pracoviště Biskupská 7): paní učitelky Michaela Bechníková a Mgr. Veronika Hájková, asistentka pedagoga Bc. Iveta Jelečková

Modrá třída: Mgr. Pavla Svobodová a Mgr. Pavlína Stará, asistentka pedagoga Lenka Odehnalová

Oranžová třída: paní učitelky Marcela Rausová a Aneta Fillová, asistentka pedagoga Bc. Jarmila Jílková

Provozní zaměstnanci: Magda Wudiová, Lucie Ulrychová, Jana Smrčková, Irena Žalkovská