úvodní stránka

Projekty

MAP BRNO

Statutární město Brno je realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je realizován od 1.5.2016 do 31. 10. 2017

Podrobnosti najdete na:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map/

Billboards

 

 

PROJEKT ŠABLONY

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomáhá školám při společném vzdělávání dětí, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Plakát  zde

MRKVIČKA – síť mateřských škol podporujících environmentální vzdělávání

Mrkvička je síť mateřských škol a 1. a 2. ročníků základních škol se zájmem o ekologickou výchovu, kterou Lipka koordinuje od roku 2004. Od roku 2009 je jihomoravská síť součástí celostátní sítě MŠ Mrkvička. Jejím cílem je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.
V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno 131 škol a dalších zařízení.

Podrobnosti najdete na:

http://www.lipka.cz/mrkvicka?idm=42

 

„KDOPAK PŘEČTE POHÁDKU“ 

Projekt městské části Brno – střed je zaměřen na vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami tak, aby se spontánní formou navázala komunikace různých generací. Pracuje se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými, přičemž mezigenerační učení je obecně považováno za velmi přínosné, nejen v rámci tradičního vzdělávání. Důraz je kladen pouze na ochotu seniorů projektu se zúčastnit, žádné další nároky s tímto nejsou spojeny. Rozsah spolupráce je také vždy přizpůsoben časovým možnostem účastníků. „Naše“ babičky zveme na různé události, slavnosti a akce školy, ale jsme rádi, když za námi přijdou kdykoli, jen tak si pohrát.

Více informací najdete na.

http://www.regiony24.cz/11-225741-kdopak-precte-pohadku—unikatni-projekt-senioru-a-deti

 

TECHNICKÉ ŠKOLKY

Projekt OŠMT MMB je součástí programu na podporu vzdělávání dětí v technických a přírodních vědách. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým specifikům dětí předškolního věku, podporovat a rozvíjet technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.