úvodní stránka

Projekty

MAP BRNO

Statutární město Brno je realizátorem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně – CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je realizován od 1.5.2016

Billboards