úvodní stránka

Spolupráce s rodiči

Rodiny dětí jsou pro nás nejdůležitějším partnerem.

 • adaptační režim
 • otevřenost školy – volné vstupování do tříd, společné pobývání dětí s rodiči ve školce
 • „hovorové hodiny“ – sjednocování výchovného působení na dítě
 • možnost zapůjčení odborné literatury
 • besedy pro rodiče
 • společné akce
  • „Zavírání zahrady“ práce na zahrádce zakončená táborovým ohněm
  • „Martinská slavnost“ s průvodem světlušek
  • „Mikulášská nadílka“
  • Posezení u stromečku
  • Návštěvy předškoláků v ZŠ
  • Beseda s psycholožkou a učitelkou ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků
  • Karneval na Šelepce
  • Ochutnávka zdravé výživy, beseda s odborníky
  • Tvořivé dílny (podzimní vyrábění, společná příprava na vánoce, velikonoce)
  • „Den Země“ na školní zahradě
  • Pálení čarodějnic
  • Oslava  Dne matek, ukázka práce s dětmi
  • Oslava Dne dětí
  • Rozloučení s předškoláky  – „Poslední spaní“ ve školce
  • Společné výlety
  • Rodiče čtou dětem

Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti naší školy.