úvodní stránka

KLUB RODIČŮ

  • je dobrovolný, nepolitický spolek rodičů a přátel Mateřské školy POD ŠPILBERKEM, jehož cílem je úzká, přátelská spolupráce rodičů s mateřskou školou
  • nabízí prostor pro všechny, kdo chtějí něco udělat pro školku a pro svoje děti

Klub rodičů tvoří členové, kterými jsou všichni rodiče dětí, a výbor Klubu rodičů. Výbor Klubu rodičů se skládá z nejméně pěti členů (předseda, členové výboru, revizor) a schází se pravidelně 1x za měsíc. Na schůzkách jsou projednávány zejména akce pořádané ve spolupráci s mateřskou školkou. Vítáni jsou však nejen členové výboru, ale i další rodiče, kteří mají zájem aktivně se podílet na fungování naší MŠ.

Předseda:  Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Pokladník: Ivana Hanáková

Stanovy KR   –   Stanovy Klubu rodičů

Zápisy z členských schůzí a schůzek výboru KR:

Transparentní účet Klubu rodičů:

Číslo účtu: 2600319110/2010

Příspěvky:

PŘEDŠKOLÁCI – 1600,- Kč za školní řok

MLADŠÍ DĚTI – 900,- Kč za školní rok

Příspěvky je možné rozdělit do dvou pololetních splátek. Pro snadnou identifikaci pište prosím do zprávy pro příjemce jméno dítěte, děkujeme.

Sledujte dění kolem školky na Facebooku.