úvodní stránka

Program

Respektujeme motto : „Dítě myslí rukama“, proto každý den nabízíme různé tvořivé činnosti, do kterých se děti zapojují podle vlastní volby. Paní učitelky  provádí s dětmi prevenci poruch komunikačních schopností, přihlášené děti se učí hrát na flétnu. Předškoláci se seznamují se základy angličtiny a práce na počítači. Chodíme  dětmi  na  vycházky téměř za každého počasí, nejstarší děti chodí ven i odpoledne před svačinou.

Společně s dětmi si vytváříme pravidla společného soužití. Učíme se vyjadřovat svoje pocity, názory, ale i vyslechnout a respektovat druhé. Podporujeme vzájemné vztahy mezi dětmi a snažíme se, děti uměly se pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy.

Jedním z nástrojů je náš komunitní kruh. Komunitní nikoliv od slova komunikace, ale komunita=společenství. Komunikace běží okolo nás, ale nemusí respektovat potřeby jedince ve společenství. V našem komunitním kruhu máme i pravidla: hovoří jen ten, kdo třeba v ruce drží nějaký předmět, máme tu i právo mlčet, pokud chceme. Příspěvek každého je stejně důležitý, všichni tu mají stejné právo vyjádřit svoji myšlenku, svůj názor. Postupně se učíme toleranci, laskavosti, pozornosti, trpělivosti, upřímnosti a zdvořilosti. Ale pracujeme i s negativními emocemi hněvu, strachu a agresivity a učíme se je ovládat, vyjadřujeme i své názory a postoje. Přitom nikoho slovně nezraňujeme, ani neohrožujeme. Postupně se učíme přijímat základní lidské hodnoty jako je srdečnost, laskavost, píle, ctižádost.