úvodní stránka

Chráníme přírodu

Třídíme odpad

 

Učíme se  poznáváme přírodu kolem nás, učíme se ji chápat a chránit. Jedním z prostředků ochrany přírody je třídění odpadu. Předání druhotných surovin k dalšímu zpracování, nejen chrání naše životní prostředí, ale také přináší naší mateřské škole malý finanční zisk, za který nakoupíme s dětmi např. semínka nebo sazeničky rostlin a vrátíme tak přírodě, co jí patří.

Co sbíráme:

PET lahve
Nádoba na jejich sběr je umístěna na dvorku. Než vhodíte PET lahve do popelnice zmenšete její objem, odšroubujte zátku, láhev sešlapejte a srolujte ji co nejvíce můžete.
Do kontejneru na PET lahve nepatří: plastové obaly, sáčky a folie, kelímky od jogurtů a dalších mléčných nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží, polystyren, linolea, videokazety, PVC, kabely.

Víčka od PET lahví
Protože víčka jsou vyrobena z jiného materiálu, je třeba je separovat a umožnit tak jejich další využití. Sběrová nádoba je umístěna ve vstupní chodbě „horní školky“.

Hliník
sbíráme například víčka od jogurtu, plechovky od nápojů, staré příbory, hrnce (papiňák), vaničky od buchet.  Vše je potřeba umýt od zbytků jídla a sbalit do větších  kuliček . Sběrová nádoba je umístěna ve vstupní chodbě „horní školky“.

Tříděný papír
Ve všech třídách i kancelářích máme krabice na ukládání nepotřebného papíru. Ten pak odnášíme do nádoby, která je umístěna na školním dvorku. Pokud nemáte v blízkosti Vašeho bydliště kontejner na papír, můžete ho také přinést k nám :-)

Vybité baterie
použité baterie například z dětských hraček shromažďujeme a předáme k ekologické likvidaci. Sběrová nádoba je umístěna ve vstupní chodbě „horní školky“.

Elektroodpad
nefunkční malé elektrospotřebiče můžete vkládat do červené popelnice. Velikost předmětů je limitována otvorem  o rozměru cca 30 x 30 cm.  Smluvní firma plnou popelnici vždy odveze k ekologické likvidaci.