úvodní stránka

Co se právě učíme

MODRÁ TŘÍDA

Téma: Lednová cesta kolem světa

– budeme si povídat o různých způsobech cestování – jak cestovali Tři Králové kdysi a jakými dopravními prostředky můžeme cestovat my

– budeme se zajímat o lidi z různých zemí a kontinentů, seznamovat se s tím, jak žijí ( EVROPA, AFRIKA, AMERIKA, ASIE, AUSTRÁLIE a ANTARKTIDA)

– pozveme rodiče, kamarády z různých zemí, aby nám povídali o své zemi, zvycích, jídle….

– zjistíme jaké tradice, zvyky, pověsti a pohádky mají lidé v jiných zemích, porovnáme, co máme stejné a v čem se lišíme, jakou řečí mluvíme i jiné národy

– budeme se snažit pochopit, že lidé jsou různí, různě se chovají a mají jiné hodnoty

– a nakonec se vrátíme zpět do naší ČESKÉ REPUBLIKY

DUHOVÁ  TŘÍDA

Téma: Cestujeme kolem světa

-zkusíme se seznámit s životem na různých kontinentech (lidé, zvířata, rostliny)

– pozveme rodiče nebo někoho, kdo má zkušenosti z cestováním v cizině

– vytvoříme si výstavku z fotek a suvenýrů z našich cest a budeme si vyprávět vlastní zážitky

– zjistíme jaké pohádky mají rády děti z jiných zemí, co jí, co si oblékají, s čím si hrají…

– budeme porovnávat, co máme stejné a v čem se lišíme

 

Těší­me se na Vaše nápady, návrhy a připomínky, máte – li k našemu tématu nějaké náměty, chcete – li nám nabídnout |vaši spolupráci, domluvte se pří­mo s paní­ učitelkou ve třídě.