úvodní stránka

Co se právě učíme

DUHOVÁ  TŘÍDA

Téma: Zveme podzim na návštěvu

– budeme pozorovat, jak podzim mění svět kolem nás

– budeme hledat a sbírat dary podzimu,  zkoumat je všemi smysly a používat je při našich hrách

– v našem městě a blízkém okolí budeme hledat změny, které přicházejí s podzimem

– budeme zjišťovat, jak podzim působí na nás a naše tělo (zdraví­, pocity, nálady)

– budeme se učit, co udělat pro to, abychom i na podzim zůstali zdraví­ (cvičit a hýbat se, pí­t a ochutnávat, oblékat se podle potřeby, odpočívat, radovat se)

MODRÁ  TŘÍDA

Téma: Užíváme si barevný podzim

– budeme hledat, co je krásného v podzimní přírodě, prozkoumávat zahradu, les, poví­dat si o přírodě a radovat se z krás přírody a z poznávání nového

– budeme vnímat a poznávat přírodu všemi smysly

– budeme vyrábět z podzimních přírodnin a plodů, venku i ve třídě

– ochutnáme to, co uvaříme a připravíme z podzimní­ch plodů

– společně začneme připravovat  zahradu k zimnímu spánku (uklidí­me zahradu, shrabeme listí

ORANŽOVÁ TŘÍDA

Téma: Vítej u nás podzime

– budeme hledat krásy podzimní pří­rody a poznávat její­ tajemství­, vní­mat pří­rodu všemi smysly

– nasbíráme pří­rodniny, budeme si s nimi hrát a vyrábět, zkoumat vlastnosti různých materiálů

– ochutnáme některé plody podzimu, zkusí­me si z nich něco uvařit, upéct

– budeme si všímat, co se děje v pří­rodě kolem nás, co jí pomáhá, škodí­, čí­m jí můžeme pomoci my

– společně s rodiči připravíme naši zahradu na zimu ( uklidí­me zahradu, jezírko, shrabeme listí…)

– budeme poznávat, jak jdou za sebou dny, měsíce, roční období

– povíme si o tom, kde žijeme, jaká to u nás je, co nás obklopuje

 

Těší­me se na Vaše nápady, návrhy a připomínky, máte – li k našemu tématu nějaké náměty, chcete – li nám nabídnout |vaši spolupráci, domluvte se pří­mo s paní­ učitelkou ve třídě.