úvodní stránka

Co se právě učíme

MODRÁ TŘÍDA 

Téma: „Hrajeme si s barevným podzimem“

 • zkusíme hledat, co je krásného v podzimní přírodě, radovat se z krás přírody a z poznávat její tajemství
 • budeme vnímat a poznávat přírodu všemi smysly
 • budeme pozorovat, jak se mění příroda a počasí
 • budeme si vyrábět z přírodnin venku i ve třídě
 • vyzdobíme si třídu i školku podzimními výrobky
 • společně začneme připravovat zahradu k zimnímu spánku (uklidíme zahradu, shrabeme listí…)
 • připomeneme si podzimní tradice a seznámíme se s legendou o Svatém Martinovi
 • připravíme si slavnost, vyrobíme si lampiony a svícny

DUHOVÁ TŘÍDA

Téma:  „Co nám podzim přinese“

 • budeme si všímat toho, jak se příroda postupně mění a všechny změny se pokusíme zaznamenat- vyráběním a tvořením, pokusy a experimenty, pohybem a písničkami, básničkami a pohádkami…a také si těmito výtvory vyzdobíme školku
 • s předškoláky na výletě nasbíráme přírodniny, které potom využijeme k nejrůznějším činnostem
 • s rodiči připravíme naši zahradu na zimu a společně si také prožijeme slavnost sv. Martina- podvečerní procházku s lampiony
 • připomeneme si legendu o sv. Martinovi, zkusíme rozhodnout, jaké měl vlastnosti a proč si o něm každý rok povídáme
ORANŽOVÁ  TŘÍDA

Téma: „Oslavíme společně 100. narozeniny naší republiky“

 • budeme si povídat o tom, co vše za tu dobu zažila (aneb jak se žilo před 100 lety)
 • zjistíme, jestli známe symboly České republiky ( vlajka, znak, hymna)
 • seznámíme se s našim prvním prezidentem
 • budeme si povídat o tom, co je to „být vlastenec“
 • zjistíme, kde přesně naše republika leží a kdo jsou naši sousedé
 • budeme si číst naše národní pohádky
 • projdeme se městem a navštívíme jeho hlavní památky
 • v okolí školky vyhledáme náš národní strom a vylisujeme si jeho listy

Těší­me se na Vaše nápady, návrhy a připomínky, máte – li k našemu tématu nějaké náměty, chcete – li nám nabídnout vaši spolupráci, domluvte se pří­mo s paní­ učitelkou ve třídě.