úvodní stránka

Co se právě učíme

MODRÁ TŘÍDA 

Téma: „Aby nám tu bylo dobře“

 • připomeneme si a domluvíme pravidla chování a soužití ve školce i na školní zahradě a seznámíme s nimi nové kamarády
 • pravidla si nakreslíme a budeme se je snažit respektovat a dodržovat
 • zjistíme, kde všude potřebujeme pravidla (při hře, v divadle, v dopravě …)
 • budeme se učit chovat vstřícně, ohleduplně, spolupracovat a pomáhat, kde je třeba
 • budeme se snažit spolu domlouvat, sdělovat si svůj názor a naslouchat druhým
 • zjistíme, že jsme každý jiný, máme různé záliby a potřeby

DUHOVÁ TŘÍDA

Téma:  „Jak se cítíme, když…“

 • budeme si všímat, jak se cítí ostatní okolo nás v určité situaci, jaké pocity a nálady prožíváme, co nám dělá radost, co způsobuje smutek, strach…
 • budeme se snažit pochopit, že jsme každý jiný, různě se chováme a máme různé potřeby
 • budeme zkoušet určovat příčinu své nálady a emocí, podle výrazu tváře určit náladu kamaráda, hrát si s piktogramy…
 • své pocity se budeme snažit dávat najevo (i ty negativní), a to tak, abychom nerušili ostatní…
ORANŽOVÁ  TŘÍDA

Téma: „Aby nám tu bylo dobře“

 • připomeneme si a domluvíme pravidla chování a soužití ve školce i na školní zahradě a seznámíme s nimi nové kamarády
 • pravidla si nakreslíme a budeme se je snažit respektovat a dodržovat
 • zjistíme, kde všude potřebujeme pravidla (při hře, v divadle, v dopravě …)
 • budeme se učit chovat vstřícně, ohleduplně, spolupracovat a pomáhat, kde je třeba
 • budeme se snažit spolu domlouvat, sdělovat si svůj názor a naslouchat druhým
 • zjistíme, že jsme každý jiný, máme různé záliby a potřeby

Těší­me se na Vaše nápady, návrhy a připomínky, máte – li k našemu tématu nějaké náměty, chcete – li nám nabídnout vaši spolupráci, domluvte se pří­mo s paní­ učitelkou ve třídě.